Velikonoce2017

15. – 17. dubna

 

Velikonoční víkend na hradě Buchlově

 

sobota 15.4. - jarní aranžmá květin a kraslic v prohlídkové trase. V Tanečním sále proběhne od 15:00 hodin odborná prezentace. Návštěvníkům zde přiblížíPhDr. Pavel Onderkaa pracovníci Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur nejnovější výzkumy o buchlovské mumii, kterou v roce 1837 ze svých cest po Africe a Blízkém východě přivezli Josef Vratislav z Mitrovic a Bedřich Všemír Berchtold.

 

neděle 16.4. - V Loveckém salonku budou na velikonoční neděli a pondělí předvádět zdobení kraslic starými technikami šikovné malérečky. Z tradičních řemesel uvidí návštěvníci dále přadlenu, paličkování krajek a středověkou zapiestkovou metodu pletení z vlny. Na nádvoří hradu bude probíhat malý řemeslný jarmark. Tetky z Ježova předvedou stloukání domácího másla, které mohou návštěvníci ochutnat na čerstvě upečeném chlebu z hradního dýmníku. Pro děti je po oba sváteční dny nachystána dílnička se zdobením velikonočních vajíček a pletením pomlázek. 

 

pondělí 17.4 - Na velikonoční pondělí zahájíme na hradě Buchlově „ Rok renesanční šlechty“ otevřením výstavy, která se bude týkat hradu a života buchlovských pánů v době renesance. V Tanečním sále vystoupí skupina historických a scénických tanců Porta Temporis, na nádvoří se návštěvníci mohou zaposlouchat do starých balad v podání barda Ondráše, shlédnout vystoupení skupiny scénického šermu Taurus z Brna a také ochutnat velikonoční mazance upečené přímo v hradním dýmníku.

 

Přijďte za námi oslavit svátky jara ☺